30.08.2016. 22:15, Gospodarstvo

 

 

Objavljen Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Federalno Ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za transfere:

- TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

- TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

- TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

- TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

- TRANSFER ZA MLADE

- TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

Svi zainteresirani predlagatelji koji ispunjavaju opće i posebne kriterije mogu propisane aplikacijske obrasce dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili preuzeti s web portala: www.fmks.gov.ba.


Pregledavate mobilnu verziju stranice.