08.04.2017. 06:45, Vijesti

 

 

Osniva se Razvojna agencija HBŽ

Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici u petak u Tomislavgradu usvojila je Prijedlog zakona o Razvojnoj agenciji HBŽ-a, no zastupnici nisu usuglasili gdje će biti njezino sjedište te će se o tome naknadno raspravljati.

Ministar gospodarstva HBŽ-a Aleksandar Štrbac kao svrhu osnivanja agencije naveo je poticanje razvoja Županije u skladu s Razvojnom strategijom, kao i sektorskim strategijama.

– Utemeljenje županijske razvojne agencije je od posebnog značaja radi činjenice da je Hercegbosanska županija na samom dnu razvoja Federacije BiH – kazao je ministar.

Na predloženi zakon upućena su četiri amandmana od kojih su se dva odnosila na samo sjedište agencije, pa je tako Josip Mioč (HDZ BiH) tražio da to bude Tomislavgrad, dok je Stipe Barun (HDZ BiH) inzistirao da sjedište agencije bude u Livnu.

Zastupnik Jasenko Tufekčić (SDA) uputio je kritiku Vladi HBŽ-a što u Prijedlogu zakona nije navela sjedište agencije.

Zakazana je stanka tijekom koje je zasjedala županijska Vlada, koja se ipak, po riječima ministra Štrbca, nije izjasnila o sjedištu agencije.

Predsjednik Vlade HBŽ-a Draško Dalić novinarima je kazao kako bi sjedište trebalo biti gdje je Ured predsjednika Vlade i većina ministarstava, a to je Livno, jer bi time, po njegovu mišljenju, agencija bila operativnija i imala bi maksimalnu potporu u izradi projekata.

Zastupnik Josip Perić (HNL) kazao je kako će osnivanje nove agencije poslužiti samo za “uhljebljivanje” podobnih, no iz principa je zatražio da sjedište agencije bude u Tomislavgradu, dok je Drago Puzigaća (SNSD) ustvrdio kako ne moraju sve institucije biti smještene u Livnu i Tomislavgradu, te je predložio Drvar.

Pored Zakona o Razvojnoj agenciji HBŽ-a, zastupnici u županijskoj Skupštini usvojili su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu HBŽ-a te Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada HBŽ-a.

Zastupnici su, također, dali pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o štrajku FBiH, kao i na Prednacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Usvojena je Odluka o usvajanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje HBŽ-a za 2017. godinu te Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje HBŽ-a za 2017.

Financijskim planom Županijskog zavoda za upošljavanje za 2017. godinu, kojeg je predložio v.d. ravnatelj Ante Omazić, predviđeni su ukupni prihodi u visini 3.481.500 maraka, a toliki su i planirani rashodi.

Skupštinu proceduru prošao je i Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a. Planom su predviđeni ukupni prihodi od 28.410.146 maraka.

Ministar financija podnio je Izvješće o izvršenju Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, u kojem se stoji da su ukupni prihodi, primitci i financiranje u protekloj godini iznosili 67.874.846 maraka, a rashodi, izdaci i financiranje 64.557.038 maraka.

Na kraju današnje sjednice zastupnici su usvojili Program rada Vlade HBŽ-a za 2017.godinu. (Fena)


Pregledavate mobilnu verziju stranice.