ORGANIZACIJA 
Magis i Merzovi u suradnji sa Kuprešacima
Kontakt: magisudruga@gmail.com, merzovi.orlovi@gmail.com