14.06.2017. 09:22, Vijesti

 

 

Natječaj za upis u prvi razred Srednje škole "Kupres"


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA "KUPRES"
K U P R E S
Ur.  broj: 01-34-361/17
Kupres: 13. lipnja 2017. godine

Temeljem članka 78 Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine HBŽ“, broj: 12/04 i 12/08"), a sukladno Odluci Ministarstva znanosti prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije o upisu učenika u srednje škole za školsku 2017./2018., broj: 06-01-38-1028/17, od 31. svibnja 2017. godine Srednja škola „Kupres“ u Kupresu raspisuje:


 N A T J E Č A J
Za upis učenika u I razred 
Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred u školskoj 2017./2018.

Natječaj se raspisuje za sljedeća zanimanja:
- opća gimnazija                                                                      1 odjel        18 učenika
- ugostiteljsko-turistička struka, smjer ugostiteljski tehničar-kuhar   1 odjel        18 učenika
- strojarstvo „C“, smjer automehaničar                                        1 odjel        18 učenika  
 

Rokovi za ljetni upis učenika su:
1. PRVI UPISNI KRUG:
- Prijava učenika za upis 29. i 30. lipnja 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati.
- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 3. srpnja 2017. godine iza 12 sati.
- Upis učenika 4. srpnja 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati.

2. DRUGI UPISNI KRUG:
- Prijava učenika za upis 10. srpnja 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati.
- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 11. srpnja 2017. godine iza 12,00 sati.
- Upis učenika 14. srpnja 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati.

3. JESENSKI UPISNI ROK :
- Prijava i upis učenika s nepopunjenim mjestima 23. kolovoza 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati
- Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 24. kolovoza 2017. godine iza 12 sati.
- Upis učenika 25. kolovoza 2017. godine od 9,00 – 12,00 sati.

Na upis donijeti: svjedodžbu o završenom VIII. i IX. razredu i rodni list.
Svjedodžbe se predaju u originalu ili ovjerenim preslikama.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na telefon 034 274 100.

Pregledavate mobilnu verziju stranice.