26.06.2017. 06:58, Obavijesti

 

 

U sklopu manifestacije „ Dani kosidbe na Kupresu 2017. godine Strljanica“bit će održana i Županijska stočarska izložba

             Bosna i Hercegovina

   Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA KUPRES

Služba za gospodarstvo,financije

        i inspekcijske poslove                

         K U P R E S

 

Broj: 02/1-24-845/17

Dana; 23.06.2017.godine

 

                                                                                                Radio postaja Kupres

                                                                                                Web. stranica općine Kupres

                                                                                                Zlosela portal

 

                                                                                

                                                                                            

 

 

Predmet: Poziv

               

 

Dana, 02.07.2017. godine usklopu manifestacije „ Dani kosidbe na Kupresu 2017. godine  Strljanica“bit će održana i Županijskastočarska izložba, stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike iz Hercegbosanske županije da svoje prijave za izlaganje stočnog fonda dostave najkasnije do 30.06.2017. god. u prostorije općine Kupres soba broj 29.ili putem e-mail adrese:vesna.juric34@gmail.com.

 

Posebna stručna komisija ćevršiti odabir i ocjenjivanje najboljih grla u kategoriji:

 

-muzne krave,

- junice,

- domaća ovca pramenka,

- travnička ovca pramenka,

 

Napomena:kod izlaganja  ovaca potrebno je dovesti 5 grla (tri ovce,jedan ovan i jedno jagnje).

Nakon odabira najboljih grla ipasmina krava,  slijede bogate nagrade ipriznanja.

Uz srdačne pozdrave nadamo sevašem dolasku.

 

 

 

Dostaviti:

-          Naslovu

-          a/a

                                                                                               

 

                                                                                              Pomoćnik   načelnika

                                                                                  _______________________________

                                                                                            Goran Dizdardipl. oecc.


Pregledavate mobilnu verziju stranice.