27.06.2017. 14:47, Obavijesti

 

 

Peta sjednica Općinskog vijeća Kupres

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

 

Broj : 01/2-89/17

Kupres ; 21.6.2017. godine

 

 

 

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijećaKupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 5.  (petu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 28. lipnja (srijeda)  sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgradeopćine Kupres, ulica Vukovarska 2.

 

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći :

 

 

Dnevni red

 

 

 

 

 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o ponovnom razmatranju Odluka i Rješenja od31.5.2017. godine

3. Odluka o usuglašavanju pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres

4. Odluka o usuglašavanju pravnog statusa Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o.  Kupres

5. Odluka o usuglašavanju pravnog statusa Javnog  poduzećaRadio Kupres  d.o.o.  Kupres

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju  pravnog statusa Javnog

 

poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“  d.o.o. Kupres

 

7. Rješenje o razrješenju članova Skupštine javnih poduzećakojima je općina osnivač

8. Rješenje o izboru članova Skupštine javnih poduzećakojima je općina osnivač

9. Odluka o brisanju posjeda ŠIPAD JANJ OOUR Kupres naneizgrađenom građevinskom zemljištu k.č. 76/39 K.o. Kupres

 

10. Odluka o formiranju općinskog stožera civilne zaštiteopćine Kupres

 

11. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednogčlana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres

 

12. Tekuća pitanja

 

13. Aktualni sat

 

 

 

Predsjednik OV

 

Mlađen Pavlica


opcina_kupres_g.jpg


Pregledavate mobilnu verziju stranice.