19.09.2017. 16:15, Vijesti

 

 

Nastavak sedme sjednice Općinskog vijeća Kupres


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUPRES
Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-114/17
Kupres ; 19.9.2017. godineNa temelju članka 65. i 71. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam nastavak 7.  (sedme)  sjednice Općinskog vijeća Kupres za dan 21. rujna (četvrtak)  sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.


Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Općinskog vijeća


2. Izvješće o radu na kraju školske godine 2016/17 Osnovna škola fra. Miroslava Džaje Kupres


3. Izvješće o općem uspjehu učenika na kraju školske 2016/2017. godine Srednja škola Kupres 


4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kupres za prvih šest mjeseci tekuće godine


5. Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u vlasništvu Općine Kupres radi formiranja građevinske parcele sukladno regulacionom planu


6. Rješenje o dodijeli ekonomskih dvorišta RED ANGUS d.o.o. Kupres


7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Kupres po zahtjevu Remze Mandžuka


8. Odluka o pristupanju izmjene i dopune dijela Prostornog plana Kupres vezano za solarne elektrane


9. Suglasnost za izgradnju HAJR ČESME SA ŠADRVANOM, Brda, Općina Kupres 


10. Suglasnost na Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima

 
11. Tekuća pitanja 


     a) Otvoreno pismo Leonarda Ivančić


12. Aktualni sat

                                                                                                            Predsjednik OV
                                                                                                            Mlađen Pavlica

Pregledavate mobilnu verziju stranice.