04.10.2017. 08:53, Obavijesti

 

 

Zamolba Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres

Kupres, 4. 10. 2017. godine

 

 

 

Z  a  m  o  l  b  a

 

 

Mole se građani Kupresavlasnici pasa, da ne puštaju  pse,osobito u jutro kad djeca idu u školu.

Stalna je situacija danekoliko pasa svaki dan u jutro boravi u školskom dvorištu ili na prilaznoj stazi škole.

Mnoga djeca boje se pasa tesu česte pritužbe kako ne smiju prići školi.

Nadamo se da će vlasnici pasauvažiti našu zamolbu te djecu poštedjeti nepotrebnih trauma.

 

 

 

                                                                                              RAVNATELJ

                                                                                               Marko Tovilo


Pregledavate mobilnu verziju stranice.