10.11.2017. 14:28, Vijesti

 

 

Dnevni red osme sjednice Općinskog vijeća Kupres


Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 8.  (osmu)  sjednice Općinskog vijeća Kupres za dan 16. studenog (četvrtak)  sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :


Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća


2. Izvješće sa mišljenjem o procijenjenoj šteti na području općine Kupres


3. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2018. godinu


4. Nacrt odluke o izvršenju proračuna općine Kupres za 2018. godinu


5. Odluka o prihvaćanju kredita Evropske Investicijske Banke (EIB) za projekt vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u F BiH  


6. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa prostora općine Kupres


7. Odluka o financijskoj potpori za obitelji s više djece


8. Primjedbe i prijedlozi na ponuđeni nacrt Zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. Zaključak o poništenju Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-31-1-81/12 od 23. svibnja 2012. godine


10. Zaključak o zaduženju općinskog načelnika o provođenju potrebne procedure za potpisivanje Aneksa postojećih Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojim je do sada zakupodavac bilo J.P.P. „Kupreško Polje d.o.o. Kupres


11. Odluka  o prestanku rada Općinskog javnog poduzeća ''Kupreško polje '' d.o.o. Kupres


12. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja


13. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Fra Miroslav Džaja“ u Kupresu


14. Suglasnost za zaključivanje sporazuma o suradnji- gradovi prijatelji


15. Tekuća pitanja 


a)  Dopis Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH , Vlatko Čolić
b)  Prigovor Joze Tovilo

c)  Dostava rješenje o blokadi računa
d)  Dostava akata Središnjeg izbornog povjerenstva
e)  Pokretanje inicijative za donošenje podzakonskog akta o utvrđivanju visine naknade za jubilarne nagrade


16. Aktualni sat


                                                                                                          Predsjednik OV
                                                                                                           Mlađen Pavlica

Pregledavate mobilnu verziju stranice.