22.11.2017. 14:42, Obavijesti

 

 

Dnevni red 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 23. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1.  Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;

 2.  Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rasporeda sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;

 3.  Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  općini Glamoč  za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017. godinu;

 4.  Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;

 5.  Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč;

 6.  Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva u Hrvatskoj glazbenoj uniji  Široki Brijeg kao financijska potpora za nastup na 23. Sajmu knjiga i autora u Istri – „Sa(n)jam knjige“;

 7.  Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt Sporazuma i Nacrt amandmana Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju;

 8.  Razmatranje Zahtjeva za financijsku pomoć Udruge učitelja, učenika i roditelja „Polje-eko“ Glamoč;

 9.  Razmatranje Informacije u svezi s razmatranjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Hercegbosanskoj županiju;

 10.  Razmatranje prijedloga odluka o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije BiH;

 11.  Tekuća pitanja.

 

 


Pregledavate mobilnu verziju stranice.