24.11.2017. 14:20, Obavijesti

 

 

Poziv za uplaćivanje komunalne naknade u Kupresu


Pozivamo sve fizičke i pravne osobe sa područja Općine Kupres, da sa danom 31.12.2017. godine, izmire svoje obveze nastale po rješenjima o utvrđivanju visine komunalne naknade.                                                                                

Sve informacije vezane za visinu i način plaćanja komunalne naknade možete dobiti u zgradi Općine, ured broj 9, svakim radnim danom.    


Kako ne bi došlo do pokretanja sudskog postupka i prisilne naplate sa Vaših računa, to još jednom apeliramo da do navedenog datuma izvršite uplatu ove obveze, a po dostavljanim Vam Rješenjima o utvrđivanju visine komunalne naplate.


                                                                                               Pomoćnik načelnika:  
                                                                                                Goran Dizdar, dipl.ecc    
    

                                                                                                           

 

 

Pregledavate mobilnu verziju stranice.