21.12.2017. 13:50, Obavijesti

 

 

9. sjednica Općinskog vijeća Kupres

9. sjednica Općinskog vijeća Kupres odražati će se 28. prosinca  (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres


Za sjednicu je predložen dnevni red:1. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Općinskog vijeća


2. Nacrt programa rada općinskog vijeća za period siječanj 2018. - prosinac 2018. godine


3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu


4. Proračun Općine Kupres za 2018. godinu


5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2018. godinu


6. Odluka o naknadi za novorođeno dijete


7. Rješenje o razrješenju člana Skupštine javnih poduzeća kojima je Općina osnivač


8. Rješenje o izboru člana Skupštine javnih poduzeća kojima je Općina osnivač


9. Odluka o visini naknade za utvrđeno pravo na naknadu za jubilarnu nagradu


10. Nacrt Odluke o dodjeli i prodaji zamjenskih stanova u novoizgrađenim objektima


11. Nacrt Odluke o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade Centru za socijalni rad Kupres


12. Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kupres 


13. Tekuća pitanja


      a) Povlačenje rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole "fra Miroslava Džaje" u Kupresu


      b) Informacija o "stambenom i drugom fondu" općine Kupres


      c) Informacija o Agronomskom institutu za zootehniku Sveulišta u Mostaru


14. Aktualni sat

                                                                                                           Predsjednik OV

                                                                                                           Mlađan Pavlica


opcina_kupres_sjednica.jpg


Pregledavate mobilnu verziju stranice.