26.01.2018. 18:11, Vijesti

 

 

Nacrt Odluke o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade CSR Kupres

Nacrt Odluke o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade CSR Kupres


Javni uvid o Nacrtu Odluke o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade

Centru za socijalni rad Kupres


U vremenu od 24.01.2018. do 07.02.2018. godine  stavlja se na javni uvid nacrt Odluke o davanju tri stana na privremeno korištenje bez naknade Centru za socijalni rad Kupres.

 

Uvid u nacrt Odluke omogućen je putem oglasne ploče OpćineKupres na adresi: Vukovarska 2 svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

 

Dana u 08.02.2018.godine u 13:00 sati, u prostorijama općineKupres-sala za sastanke, održat će se JAVNA RASPRAVA o nacrtu Odluke o davanju tri stana na privremenokorištenje bez naknade Centru za socijalni rad Kupres.

 

Mole se svi zainteresirani građani, pravne i fizičke osobe da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Odluke Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i katastar putem protokola Općine i poštom najkasnije do 07.02.2018.godine ili prilikom održavanja javne rasprave.


Pregledavate mobilnu verziju stranice.