07.02.2018. 14:46, Obavijesti

 

 

Obavijest o realizaciji novčanih poticaja u 2018. godini - poljoprivredni proizvođači

 

Obavijest o realizaciji novčanih poticaja u 2018. godini

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sapodručja općine Kupres da su dužni izvršiti ažuriranje podataka o brojnom stanju stoke i korištenja zemljišta u općinskoj službi koja vodi Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, do 31.03.2018.godine. Napominjemo da je neophodno provjeriti i bankovni račun koji je upisan u RPG i RK.

 

S obzirom na vrste proizvodnji za koje supoljoprivredni proizvođači podnosili zahtjeve za isplatu novčanih potpora u prethodnim godinama, niže navodimo rokove za podnošenje prijave proizvodnje, Obrazac P-1 i zahtjeva za isplatu novčane potpore, Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE P-1 I Z-1 OBRASCA ZABILJNU PROIZVODNJU:

 

1. proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž)

 

P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.

 

2. proizvodnja ječma, zobi i tritikala

 

P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.

 

3. proizvodnja krmnog bilja-silažni kukuruz,stočni grašak i grahorice

 

P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.

 

4. proizvodnja uljarica-uljana repica,suncokret i soja

 

P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.

 

5. proizvodnja povrća — rajčica, paprika,krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata i mladi krumpir

 

P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.

 

6. proizvodnja heljde

 

P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.

 

7. proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja— kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor

 

 

P-1 do 15.06. ; Z-1 do 01.10.

 

 

 

8. proizvodnja sjemena strnih žitarica(pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i sjemenska heljda)

 

 

 

P-1 do 15.05. a za heljdu do 01.06. ; Z-1 do01.10.

 

9. proizvodnja sjemena kukuruza , soje isuncokreta

 

P-1 do 01.06. ; Z-1 do 01.10.

 

10. proizvodnja sjemenskog krumpira- osnovnosjeme i certificirano sjeme

 

P-1 do 30.06.; Z-1 do 01.10.

 

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE P-1 I Z-1 OBRASCA ZAANIMALNU PROIZVODNJU:

 

1. mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka

 

P-1 do 10.04. ; Z-1 do 01.09.

 

2. proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka

 

P-1 do 10.04.; Z-1

 

3. podnosi registrirani prerađivačiotkupljivaču ime klijenta najkasnije do 15.dana u mjesecu za prethodni kvartal — proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja

 

P-1 ( prijava početka tova) u roku od pet danaod useljenja posljednjeg grla u turnus, od kada se računa početak turnusa , P-1 ( prijava završetka tova — najkasnije 20 dana prije završetka tova i Z-1 do 01.10.

 

4. uzgoj krava prvotelki — rasplodne junice

 

P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.

 

5. uzgoj goveda u sustavu krava-tele

 

P-1 do 15.08. ; Z-1 do 01.10.

 

6. proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka

 

P-1 do 10.04.; Z-1 podnosi registriraniprerađivač/otkupljivač u ime klijenta najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal

 

7. proizvodnja svinjskog mesa — tov svinja

 

P-1 ( prijava početka tova ) u roku od petdana nakon završetka karantene (za grla iz uvoza), odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus ( vlastiti ili domaći uzgoj), P-1 (prijava završetka tova) najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja ; Z-1 do 01.10.

 

8. uzgoj rasplodne stoke (krmača)

 

P-1 do 31.05. ; Z-1 do 01.10.

 

9. košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

 

P-1 do 15.05. ; Z-1 do 01.10.

 

 

Uz P-1 obrasce klijenti su dužni dostaviti,ovisno o vrsti proizvodnje za koju vrše prijavu početka proizvodnje, listu korištenja poljoprivrednog zemljišta ili listu stoke iz Registra poljoprivrednih gospodarstava, koji se vodi u općinskim službama, nadležnim za poslove poljoprivrede.

 

Prijava proizvodnje — Obrazac P-1 i zahtjev zaisplatu novčane potpore — Obrazac Z-1 sa propisanom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava HBZ, putem Pisarnice (soba broj 3).

 

 


Pregledavate mobilnu verziju stranice.