22.02.2018. 12:41, Vijesti

 

 

Obavijest o doplatku za djecu u HBŽ


Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

obavještava građane Hercegbosanske županije daje Odluka o doplatku za djecu objavljena u

Narodnim novinama Hercegbosanske županije broj:2/18 i da stupa na snagu dana 23. 2.

2018. godine od kada se mogu podnositi zahtjevi za ostvarenje prava. Rok za podnošenje

zahtjeva nije ograničen!

 

Obrazac zahtjeva s dokumentacijom koja se dostavlja uz zahtjev:


kućna lista;

izvodi iz matične knjige rođenih za svakodijete;

uvjerenje o državljanstvu korisnika;

uvjerenje o mjestu prebivališta – boravišta(izdano od MUP-a – CIPS), kojim se

dokazuje da korisnik ima prebivalište u Hercegbosanskoj županiji najmanje tri godine

neprekidno prije podnošenja zahtjeva;

dokaz o skrbništvu – za dijete pod skrbništvom;

ovjerenu izjavu da dijete ne ostvaruje pravo na dječji doplatak izvan prostora

Hercegbosanske županije;

potvrda o pohađanju vrtića ili škole – za dijete koje pohađa vrtić ili školu;

ovjerena izjava da dijete živi na prostoru Hercegbosanske županije, - samo za dijete

koje ne pohađa vrtić ili školu;

broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koji će se uplaćivati doznačena sredstva

(kopija kartice ili potvrda banke)


podnosi se područnom uredu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

prema mjestu prebivališta.


Obrazac zahtjeva se može preuzeti u područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje

Hercegbosanske županije ili preuzeti sa web stranice Vlade Hercegbosanske županije.


Sve dodatne informacije možete preuzeti na web stranici Vlade Hercegbosanske županije u

rubrici dokumenti Ministarstva rada,zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske

županije.

Pregledavate mobilnu verziju stranice.