06.03.2018. 10:05, Vijesti

 

 

Proračun Općine Kupres za 2018. godinu


Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona oproračunima u  Federaciji Bosne iHercegovine („Službene novine  F BiH“,broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15 i 104/16), članka 18. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine F BiH", broj: 49/06) i članka 25. Statuta Općine Kupres („Službeni glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08), Općinsko vijeće Kupres, na sjednici održanoj dana 28.12.2017.  godine, d o n o s i

 

ODLUKU

OIZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE KUPRES ZA2018. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda izdataka Proračuna Općine Kupres  za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika  u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu,kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

 

 

 

U prilogu članka se nalazi Odluka o izvršenju proračuna Općine Kupres za 2018. godinu i Proračun Općine Kupres za 2018.

Preuzmi ovaj dokument (nacrt Odluke o izvršenju proračuna za 2018. god.pdf)nacrt Odluke o izvršenju proračuna za 2018. god.pdf 142 Kb
Preuzmi ovaj dokument (PRORAČUN ZA 2018 - Općina Kupres.pdf)PRORAČUN ZA 2018 - Općina Kupres.pdf

Pregledavate mobilnu verziju stranice.