19.04.2018. 15:17, Vijesti

 

 

U Kupresu održan radni sastanak u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“


Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Vlade Federacije BiH organiziralo je jučer u Kupresu radni sastanak koji se provodi u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“.


Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timovima Hercegbosanske županije.


Ovo je bio samo jedan u nizu sastanaka na području Hercegbosanske županije koji se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.


Sastanak je organiziran s ciljem prezentiranja dosadašnjih aktivnosti Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, kao i s ciljem utvrđivanja sljedećih koraka koji će pridonijeti boljem postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Predstavnici centara za socijalni rad s područja županije govorili su o konkretnim slučajevima i problemima prilikom provedbe mjera koje su izrečene u pojedinim slučajevima.


Predstavnici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije rekli su kako će Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2019. godina uskoro biti upućen Vladi Hercegbosanske županije na usvajanje. Uz navedeni Program Vladi će biti upućen i prijedlog Rješenja nove liste članova Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji.


Stručna suradnica Gender centra Federacije BiH, Fatima Bećirević rekla je kako će u sljedećem razdoblju u svrhu što bolje koordinacije multisektorskih timova na razini lokalne samouprave organizirati sastanke s predstavnicima svih 6 općina Hercegbosanske županije.Pregledavate mobilnu verziju stranice.