27.06.2018. 16:27, Vijesti

 

 

Održan sastanak s predstavnicima udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja na podruĉju Hercegbosanske županije


Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić danas je održao sastanak s predsjednikom Udruge obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja Hercegbosanske županijske, Franom Ĉaĉijom, predsjednicima podružnica te Udruge u Livnu, Jozom Vidovićem, Tomislavgradu, Ivanom Ćulanićem i Kupresu, Nadom Bagarić, ĉlanom udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Tomislavgrad, Ivanom Drmićem, te direktoricom Uprave za pitanja branitelja Hercegbosanske županije, Ljiljanom Kovaĉević o rješavanju stambenog zbrinjavanja preostalih obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Tijekom sastanka razgovarano je o svemu što je dosad na tom planu uraĊeno i što treba uraditi kako bi se ova kategorija stradalnika u Domovinskom ratu u cijelosti stambeno zbrinula. Sudionici sastanka su kazali da je aktualni predsjednik Vlade Hercegbosanske županije za godinu dana, koliko se nalazi na toj dužnosti, puno toga uĉinio na stambenom zbrinjavanju i pružanju svekolike pomoći obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. I ubuduće ova Vlada pružat će pomoć prema mogućnostima za stambeno zbrinjavanje svih stradalnika u Domovinskom ratu, rekao je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije. Kako bi se cjelokupni proces dodjele stanova uspješno priveo kraju uskoro će se Vlada Hercegbosanske županije izjasniti o novom Pravilniku stambenog zbrinjavanja poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja na podruĉju Hercegbosanske županije. Zakljuĉeno je da se uradi Registar poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja HVO-a Hercegbosanske županije i nositelja prava stambenog zbrinjavanja na podruĉju Hercegbosanske županije. Prema Zakljuĉku Uprava za pitanja branitelja Hercegbosanske županije uradit će popis potrebite dokumentacije na temelju koje će podružnice dostaviti tražene podatke neophodne za daljnju proceduru.

Pregledavate mobilnu verziju stranice.