06.07.2018. 13:54, Vijesti

 

 

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Kupres u petak 13.


Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 13. (trinaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 13. srpnja (petak) s početkom u 13 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska 2.


Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu Službe civilne zaštite za 2017. godinu
3. Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupres putem javnog nadmetanja- licitacije
4. Rješenje o formiranju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) i prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kupres radi izgradnje vikend- stambenog objekta u vikend naselju „Čajuša I“ Kupres K.O. Kupres
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru  najpovoljnijih ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine na području Općine Kupres
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kupres
7. Odluka o izmjeni u nazivu Odluke broj : 01-4/04 od 14.1.2004.
8. Tekuća pitanja
9. Aktualni sat                                                                                                               Predsjednik OV
                                                                                                                Mlađen Pavlica

Pregledavate mobilnu verziju stranice.