Održana druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina - Kupreški Radio ::: 24h uz Vas!

 

19.07.2018. 12:41, Vijesti

 

 

Održana druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina


Jučer, 18. srpnja 2018. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina. Pored članova Povjerenstva na sjednici su bili nazočni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „ IG “ Banja Luka.


Sjednica je sazvana s ciljem usklađivanja procedure izrade i usvajanja PUO HBŽ s Poslovnikom o radu Vlade i Poslovnikom o radu Skupštine Hercegbosanske županije.


Nakon što je Izvršitelj izrade ugradio sve primjedbe i sugestije s Prve radne sjednice Povjerenstva, održane 26. travnja 2018. godine, (prijedlog rješenja za tretman i odlaganje animalnog otpada, odlaganje građevinskog otpada, otpadnog mulja,….) takav materijal je dostavljen gradu Livnu i općinama Hercegbosanske županije na uvid i očitovanje.


Na jučerašnjoj, drugoj radnoj sjednici Povjerenstva razmatrane su dostavljene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva.


Nakon obavljene rasprave Izvršitelj izrade se obvezao da će dostavljene i iznesene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva, a koje se odnose na prijedlog izgradnje reciklažnog dvorišta umjesto pretovarne stanice u općini Drvar, usklađivanje investicijskih ulaganja i ostale primjedbe tehničke prirode, ugraditi u Prednacrt PUO HBŽ, kako bi isti mogao biti upućen u daljnju proceduru.

Pregledavate mobilnu verziju stranice.