28.09.2018. 17:21, Obavijesti

 

 

„Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru“


U sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2018./2019. godinu Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije provodi obuku učenika viših razreda osnovnih škola o temi „Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru“.
Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji sa Službama civilne zaštite općina Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar te ravnateljima osnovnih škola ovih općina dogovorila je edukaciju učenika osnovnih škola kroz jedan nastavni sat.

Edukacija učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu održati će se u utorak, 2. listopada 2018. godine u 10:30. Pokazna vježba učenika planirana je ispred škole.
PROGRAM OBUKE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA O TEMI

„Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru“


1. Ciljevi i zadaci obuke

Edukacija učenika viših razreda osnovnih škola na području Hercegbosanske županije na temu „Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru“.

Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način educirati učenike i prosvjetne djelatnike kako se ponašati u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća i kako reagirati dok spasitelji ne stignu i pruže potrebitu pomoć te upoznavanje učenika s važnijim telefonskim brojevima hitnih službi koji se koriste samo u slučaju hitnosti.


2. Nastavni program-nastavni sat-45 min (uvodni-10 min, glavni-20 min i završni dio 15 min.)

2.1. Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom civilne zaštite u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

2.2. Prirodne i druge nepogode koje se najčešće događaju u svijetu i na području naše županije-video projekcija

2.3. Upoznavanje učenika i prosvjetnih djelatnika sa prigodnim priručnicima i brošurama koje će pomoći da se dobro pripreme i naprave obiteljski i školski plan za izvanredne situacije:
    -Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća 
    -Upute za postupanje u opasnostima,nesrećama i katastrofama

2.4. Hitne službe te brojevi telefona koji se koriste u slučaju hitnosti 

2.5. Pitanja učenika i prosvjetnih djelatnika i podjela priručnika
                                                               
3. Pokazna vježba simulacije požara u školi
  Vježba simulacije požara biti će izvedena u četiri dijela:
  -evakuacija učenika iz objekta škole
  -pretraživanje prostora i spašavanje osoba koje su ostale u požaru
  -pružanje prve pomoći unesrećenima
  -gašenje požara

4.Materijalno-tehnički uvjeti
Računalo s projektorom, video film, prigodni udžbenici-Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća, upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama, vatrogasno vozilo i dr. vatrogasna i GSS oprema potrebna za pokaznu vježbu

5. Kadrovski uvjeti 
Predavač iz Uprave civilne zaštite HBŽ, predstavnik općinske Službe civilne zaštite, predstavnici hitnih službi koji sudjeluju u pokaznoj vježbi (vatrogasci, GSS, crveni križ)


                                                
Pregledavate mobilnu verziju stranice.