27. veljače (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati sjednica OV Kupres

 

21.02.20 14:34 Vijesti
ov kupres sjednica

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-6/20

Kupres ; 20.2.2020. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 23. (dvadeset treću ) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 27. veljače (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa izvanrednih i dvadeset druge sjednice Općinskog vijeća

2. a) Davanje i potpisivanje svečane prisege

b) Davanje i potpisivanje Izjave o poštivanju Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika

3. Izvješće o općem uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta 2019/2020 Srednje škole „Kupres“

4. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2020. -prosinac 2020. godine

5. Nacrt Proračuna Općine Kupres za 2020. godinu

6. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2020. godinu

7. Odluka o komunalnoj naknadi

8. Odluka o usvajanju Programa financiranja zajedničke komunalne potrošnje, skupa sa Programom

9. Odluka o visini komunalne naknade

10. Odluka o određivanju/ ovlaštenju JKP Kupres d.o.o. Kupres za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Kupres

11. Odluka o izgradnji vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Rupe i izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje i drugih vodovodnih mreža/ sustava za koje je investitor općina Kupres

12. Odluka o zatvaranju nesaniranih, divljih i drugih deponija u općini Kupres

13. Rješenje o prihvaćanju cjenika za radove i usluge Javno komunalno poduzeće Kupres d.o.o. Kupres za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Kupres i izgradnji vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Rupe i drugih vodovodnih mreža /sustava za koje je investitor općina Kupres, sa Cjenikom

14. Tekuća pitanja

a) Razmatranje dopisa Općinskog izbornog povjerenstva

15. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje