Donesena Naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti COVID-19 na području FBiH

12.06.23 13:00

Vijesti

Podijeli

Temeljem članka 7. stavak (1) Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), na osnovu Epidemiološkog izvješća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine broj: S-02-02-1-754/23 od 15.05.2023. godine, federalni ministar zdravstva, donio je Naredbu o prestanku epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Nakon prestanka epidemije zarazne bolesti COVID-19 na području Federacije BiH, zbog daljnjeg cirkuliranja i evoluiranja virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje zaraznu bolest COVID-19, nadležni organi u sektoru zdravstva u Federaciji BiH, kroz svoje redovite aktivnosti, nastavit će integraciju nadzora nad zaraznom bolesti COVID-19 u rutinskom sustavu nadzora i sentinel nadzora nad bolestima sličnim gripi i teškim respiratornim infekcijama, kao i integrirati cijepljenje protiv zarazne bolesti COVID-19 u cjeloživotni program cijepljenja, te održati i nastaviti jačati kapacitete za pripravnost i odgovor za zarazne bolesti koje su pod nadzorom.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19, broj 01-33-3997/20 od 13.07.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/20).

Ova naredba stupila je na snagu 8. lipnja 2023. godine.

 

Slika bannera nedostaje