Javni poziv o obvezi plaćanja komunalne naknade

 

JAVNI POZIV

o obvezi plaćanja komunalne naknade

Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade u 2018. godini utvrdili smo da veliki broj naših obveznika nije izmirio svoju obvezu. Podsjećamo korisnike koji su zaprimili Rješenja o visini naknade za 2015. godinu i kasnije, da su ona trajnog karaktera i obveza plaćanja proizilazi za svaku narednu godinu dok se ista ne promijenu ili ne ukinu.

Plaćanje računa za potrošenu pitku vodu, odvod otpadnih voda (kanalizaciju) i odvoz smeća koje mještani vrše kod JKP „Kupres“ d.o.o. iz Kupresa ne isključuje obvezu plaćanja komunalne naknade jer sredstva ubrana od ove naknade imaju zakonom propisanu namjenu i služe za financiranje zajedničke komunalne potrošnje koju nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika kao što su:

odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvođenje oborinskih voda,

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

održavanje javnih površina,

održavanje javnih parking prostora,

održavanje groblja,

održavanje javne rasvjete,

obavljanje kafilerijskih usluga

obavljanje preventivne deratizacije,

dekoriranje,

održavanje nerazvrstanih cesta.

Nadamo se da ćemo ovim pojašnjenjem otkloniti sve nedoumice kod naših sugrađana po pitanju potrebe plaćanja komunalne naknade te vas pozivamo da svoja dugovanja po zaprimljenim rješenjima izmirite do 20.12.2018. godine kako bi na obostrano zadovoljstvo izbjegli naplatu dugovanja sudskim putem.

https://opcinakupres.ba/attachments/article/480/Javni%20poziv%20-%20obveza%20pla%C4%87anja%20komunalne%20naknade.pdf

O naplati komunalne naknade Josip Ivić Rašo razgovarao je s Goranom Dizdar, pomoćnikom načelnika za financije Općine Kupres

ftp://kupreskiradio.tk/naplata%20komunalne%20naknade%20-%20Goran%20Dizdar%20upozorenje%20gra%F0anima.mp3


javni_poziv.png

 

Slika bannera nedostaje