Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Kupresa

 

07.06.18 23:17 Javni poziv

Općinski načelnik općine Kupres objavljuje Javni poziv zadavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kupres.

 

Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima dostavljajuse u zatvorenoj kuverti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja, zaključno sa 15.06.2018. godine do 12:00 satii predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, putem prijemnog ureda Općine Kupres s naznakom:

 

„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“.

 

Otvaranje ponuda obavit će se dana 18.06.2018. godine (ponedjeljak)u 12:00 sati u Sali za sastanke Općine Kupres.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinskinačelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća Kupres. Pri odabiru najpovoljnije ponude shodno će se primjenjivati odredbe članka 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/10).  Na temelju Odluke o odabirunajpovoljnije ponude na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta nadležno Županijsko ministarstvo i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

 

Sve obavijesti u svezi s Javnim pozivom mogu se dobiti uuredu broj: 24, Općine Kupres ili na telefon, broj: 034/276-312.

 

Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i Odluka o izmjeni Odluke o davanju zemljišta u zakup se nalaze u privitku članka.PRIJAVA za zakup.pdf


ODLUKA o izmjeni Odluke o zakupu polj zemljišta - OV.pdf

Preuzmi ovaj dokument (Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu- općina Kup)Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu- općina Kup


 

Slika bannera nedostaje