Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

09.08.23 10:36

Javni poziv

Podijeli

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj. 35/05 ), točke 6. Programa utroška sredstava kapitalnih transfera, “Potpore općinama – vodoprivreda” te Odluke Vlade Hercegbosanske županije broj 01-02-156-2/23 od 18. srpnja 2023. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava (općina i grada) s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije sukladno Programu utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama- vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu.

Kompletan dokument javnog poziva preuzmite OVDJE

Obrasce za prijavu na javni poziv možete preuzeti OVDJE - Obrasci_za_Javni_poziv_2023_1.docx

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je petnaest (15) dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva i Vlade Hercegbosanske županije. Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor šumarstva, lovstva i vodoprivrede ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

zgrada_vlade_4_1_2_.jpg

 

Slika bannera nedostaje