Kontakti

Adresa:
Don Dominika Stojanovića 3 (zgrada Hrvatskog doma - stražnji ulaz),
80320 Kupres, Hercegbosanska županija, Bosna i Hercegovina

Telefon:
+387 34 274 866

Fax:
+387 34 274 631

SMS/Viber
+387 63 740 577

Marketing:
Ružica Penić, ravnateljica
+387 63 720 240
marketing@kupreskiradio.com

Uredništvo
info@kupreskiradio.com

ID broj:
4281046180007


J.P. Radio Kupres d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću za pripremu i emitiranje radijskog i TV programa, organiziranje javnih priredbi, javno informiranje, telekomunikacijske usluge, muzička produkciju i izdavačku djelatnost.

Kupreški radio je regionalna radio postaja koja svoj program emitira na hrvatskom jeziku u više od 20 općina u BiH i sa potencijalnim slušateljstvom od 500.000 slušatelja.

Program emitiramo na 3 frekvencije i 4 odašiljačka sustava, a to su:

Uskoplje(kota "Zekina gruda") snagom odašiljača od 0.5KW na frekvenciji 89.70 MHz FM,

Kupres (kota "Stožer-Vrana") snagom odašiljača 1KW na frekvenciji 90.50 MHz FM,

Livno (kota "Ivovik") snagom odašiljača 0.5KW na frekvenciji 107.50 MHz FM i

Travnik (kota "Bukovica") na frekvenciji 90.50 MHz FM

Općine sa zadovoljavajućom pokrivenošću signala

Livno, Kupres, Tomislavgrad, B.Grahovo, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Nova Bila, Vitez, Kiseljak, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Jajce, Busovača, Zenica ,Rama...