Najava: Sjednica OV Kupres 6.rujna 2023. (srijeda )

01.09.23 10:51

Obavijesti

Podijeli

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-82/23

Kupres ; 31.8.2023. godine

Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres, („Službeni glasnik Općine Kupres“broj: 43/22), sazivam 17. (sedamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 6. rujna 2023. godine (srijeda) sa početkom u 8:00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste, petnaeste i šesnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Tomislavgrad za 2022. godinu

3. Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području PP Kupres u 2022. godini

4. Informacija uspjehu učenika na kraju nastavne 2022./2023. godini u Srednjoj školi „Kupres“

5. Izvješće na kraju obrazovnog razdoblja u Osnovnoj školi fra Miroslava Džaje Kupres

6. Informacija o koncesijama i naknadama na prostoru općine Kupres

7. Izvješće o poslovanju Ustanove „Hrvatski dom“ Kupres za 2022. godinu

8. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Kupres za 2022. godinu

9. a) Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica „ Kupres za 2022. godinu

b) Suglasnost na Odluku o imenovanju ravnatelja predškolske ustanove

10. Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti JKP „Kupres“

11. Zaključak o davanju suglasnost na Rješenje o cijenama komunalnih usluga JKP „Kupres“

12. a) Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Kupres

b) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu za izbor izbornog povjerenstva

13. Odluka o dodijeli javni priznanja općine Kupres

14. Odluka o promjeni naziva osnivača javnih ustanova, javnih poduzeća i ostalih tijela kojima je osnivač Općina Kupres

15. Nacrt Odluke o usvajanju parcelacije za SRC ČAJUŠA kao dio Master plana

16. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni prostornog plana općine Kupres

17. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko – gospodarskog područja „Kupreško“ koji je donijela Vlada HBŽ broj 01-02-439-1/22 od 5.12. 2022 . godine

18. Tekuća pitanja

a) Razmatranje zahtjeva Agencije za privatizaciju

b) Odgovor na Zahtjev Ruždija Ramčić

19. Aktualni sat

Predsjednik OV

Zoran Mišićdnevni_red_17_sjednice.docxopćinsko vijeće sjednica dnevni red

 

Slika bannera nedostaje