Naredba Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

 

21.08.20 14:21 Vijesti
krizni stožer naredba

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Hercegbosanskoj županiji Krizni stožer

Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih donio je novu Naredbu kojom se

zabranjuje održavanje svadbi i svih drugih proslava kao i rad disko klubova.

Zabranjuje se okupljanje više od 5 osoba na svim otvorenim i poluzatvorenim površinama na

području Hercegbosanske županije, osim za sahrane, gdje je dozvoljeno prisustvo najužem

krugu obitelji, ali ne više od 30 osoba. Isto tako zabranjuje se izražavanje sućuti osobno po

kućama.

Za nepoštivanje ove Naredbe predviđene su novčane kazna, a za njenu provedbu zadužuju se

Ministarstvo unutarnjih poslova i Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije.

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. kolovoza 2020. godine s

rokom važenja od 14 dana.

Krizni stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske

županije i dalje apelira na sve građane da se pridržavaju svih naredbi i preporuka kako bi se

spriječilo daljnjeg širenja koronavirusa.

Naredbu možete preuzeti u rubrici COVID-19 na službenim stranicama Vlade

Hercegbosanske županije

 

Slika bannera nedostaje