Objavljena preliminarna lista korisnika sredstava koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom koronavirusa

 

23.11.21 15:14 Obavijesti

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavilo je preliminarnu listu korisnika sredstava koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu (obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Podnositelji prijava koji smatraju da su oštećeni mogu podnijeti prigovor Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije. Rok za prigovore je 3 dana od dana objave preliminarne liste, odnosno do 26.11.2021. (petak) do 16:00 h. Prigovori se podnose elektronskim putem na službenu e-mail adresu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije mg@vladahbz.com. U naslovu e mail poruke naznačiti Prigovor na preliminarnu listu.

Preliminarnu listu korisnika možete preuzeti na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije https://www.vladahbz.com/objavljena-preliminarna-lista-korisnika-sredstava-koji-su-se-javili-na-ponovljeni-javni-poziv-za-program-poticaja-gospodarstvu-obrtnistvu-i-malom-i-srednjem-poduzetnistvu-u-cilju-ublazavanja-stete-u/.

vlada_.-900x600 - Copy 1.jpg

 

Slika bannera nedostaje