Održan 11. redoviti sastanak Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

 

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan 11. redoviti sastanak

Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije na kojem je razmatran Prijedlog

Povjerenstva za procjenu šteta Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne novčane

pomoći za saniranje dijela šteta u općini Glamoč nastalih uslijed djelovanja prirodne

nepogode – olujnog nevremena praćenog tučom na području te općine kada je općina Glamoč

proglasila stanje prirodne nepogode u razdoblju od 14. kolovoza 2019. godine do 16.

kolovoza 2019. godine. Ukupan iznos koji općina Glamoč potražuje za saniranje posljedica

nastalih djelovanjem prirodne nepogode – olujne bure, koji iznos je utvrdilo Povjerenstvo

općine Glamoč za procjenu šteta iznosi 92.170,00 KM od čega ukupna šteta na

poljoprivrednim usjevima jedne pravne osobe iznosi 15.000,00 KM, a na poljoprivrednim

usjevima fizičkih osoba šteta iznosi 77.467,00 KM.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije

obradilo je dokumentaciju zahtjeva općine Glamoč i ustanovilo da nisu utvrđene nepravilnosti

sukladno zakonskoj regulativi tako da je Županijsko Povjerenstvo u potpunosti prihvatilo

procjenu općinskog Povjerenstva.

Županijski stožer civilne zaštite je prihvatio stav i ocjenu Županijskog povjerenstva za

procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda. S obzirom da je Vlada Hercegbosanske

županije za naknadu štete od elementarnih nepogoda u tekućoj godini do sada odobrila iznos

od 143.614,09 KM od ukupno raspoloživih 160.000,00 KM, tako da će preostalih

raspoloživih 16.385,91 KM biti uloženo u saniranje šteta u općini Glamoč u spomenutom

razdoblju.

Sva potrebita dokumentacija u formi Prijedloga bit će dostavljena Vladi Hercegbosanske

županije za slijedeću sjednicu.

Na današnjem sastanku članovi Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

informirani su i upoznati o odbijanju zahtjeva od strane Županijskog Povjerenstva za procjenu

šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne

novčane pomoći za saniranje dijela šteta u općini Drvar.

Razlog odbijanja je činjenica da je stanje prirodne nepogode u toj općini dana 17. rujna 2019.

godine koju je proglasio načelnik Drvara pravno neutemeljeno.

 

Slika bannera nedostaje