Prošle godine iz BiH odselilo 15.494 Hrvata

 

01.03.17 15:58 Vijesti

Naime, u usporedbi s 2015. godinom, kada je u četiri biskupije bilo 405.735 Hrvata katolika, u 2016. ostao je 390.241 vjernika. Objavljeni podaci prema biskupijama otkrivaju kako je u Vrhbosanskoj na kraju 2016. godine bilo manje 12.477 katolika, piše Večernji list.

Naime, u 2015. godini Vrhbosanska nadbiskupija imala je 175.188 vjernika, a na kraju 2016. 162.711. Banjolučka biskupija, koja je u 2015. godini imala 32.908 vjernika, na kraju 2016. godine imala je 31.501, što je manje za 1407 katolika. Mostarska biskupija imala je u 2015. godini 177.821 vjernika, dok je na kraju prošle godine taj broj iznosio 176.619 i manji je za 1202.

I Trebinjsko-mrkanska biskupija također bilježi manje vjernika na kraju prošle godine za 408. Ova biskupija je u 2015. godini imala 19.818 vjernika, a na kraju prošle godine taj broj je iznosio 19.940. Dakako, i broj umrlih pridonosi lošoj demografskoj slici.

Tako su u Vrhbosanskoj nadbiskupiji u prošloj godini umrle 3503 osobe, Banjolučkoj 701, Mostarskoj 1812 te u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji 275 osoba.

Također su u prošloj godini, ali je riječ o zanemarivim broju, krštene dvije osobe manje u odnosu na 2015. godinu.

Ukupno je kršteno 4059 osoba u 2015. godini, dok ih je u prošloj godini sakrament krštenja primilo 4057. U prošloj godini najviše krštenih bilo je u Mostarskoj biskupiji - 1947, zatim u Vrhbosanskoj nadbiskupiji - 1547, Banjolučkoj - 324 i Trebinjsko-mrkanskoj - 211. U župi Tolisa najviše je umrlo osoba - njih 146.

U cijeloj BiH tijekom 2016. godine bila su 2234 manje krštenja nego ukopa. Kada se napravi izračun, dolazi se do konačne brojke od 13.260 katolika koji su otišli iz države ili nisu primili svećenika u blagoslov.

Zanimljivi su podaci i o broju vjenčanih po biskupijama. Tako je u Vrhbosanskoj biskupiji vjenčano 904, Banjolučkoj 204, Mostarskoj 1088 i Trebinjsko-mrkanskoj 126.


 

Slika bannera nedostaje