Srednja škola "Kupres": Natječaj za posao!

 

08.11.21 12:02 Obavijesti

Školski odbor Srednje škole "Kupres" u Kupresu raspisuje:


N A T J E Č A J

za radna mjesta


1. nastavnika hrvatskog jezika 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme,

2. nastavnika povijesti 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme, puna norma

3. nastavnika njemačkog jezika 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2021./2022. godine,

4. nastavnika ekonomske skupine predmeta 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme,

5. asistenta u nastavi 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2021./2022. godine

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati pod točkama 1., 2. i 3. trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. točke 1, 3 i 12., a kandidat pod točkom 4. članka 5. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14). Kandidat pod točkom 5. treba ispunjavati uvjete određene člankom 17. Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju („Narodne novine HBŽ“, broj 8/17).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

- prijavu na natječaj,

- životopis (uz kontakt broj i adresu),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku),

- uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u nastavi i

- potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje (za nezaposlene).

Dodatna dokumentacija:

- pozitivne preporuke prethodnog poslodavca,

- dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje,

- uvjerenje o braniteljskom statusu.

Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene preslike diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenje, ugovora, a dokaz o poznavanju rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena preslika indeksa.

Kandidati trebaju obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidat će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Natječaj je 8. studenog 2021. godine objavljen na Radio Kupresu, mrežnoj stranici Srednje škole „Kupres“, Zavodu za zapošljavanje i oglasnoj ploči Škole.

Rok za podnošenje prijava je do 16. studenog 2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na intervju.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani isključivo prema kontaktu telefona navedenom u prijavi.

Prijavu slati isključivo poštom na adresu:Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres s naznakom “Prijava na natječaj-ne otvarati”.

Ukoliko se ne jave kandidati s položenim stručnim ispitom uzet će se u obzir i vježbenici.Školski odbor škole

Srednje škole „Kupres“


NATJECAJI.jpg

 

Slika bannera nedostaje