Srednja škola "Kupres": Natječaj za srednjoškolsko obrazovanje odraslih

 

04.10.21 14:12 Obavijesti

Temeljem članka 10, 15, 16, 19, 20 i 21 Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine HBŽ“, broj 1/17), te Odluke o davanju suglasnosti za izvođenje srednjoškolskog obrazovanja odraslih u SŠ „Kupres“ u Kupresu u školskoj 2021./2022. godini, Ministarstava znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ od 28. rujna 2021. godine, broj 06-01-34-2315/21, ravnateljica SREDNJE ŠKOLE “KUPRES” u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

za srednjoškolsko obrazovanje odraslih za školsku 2021./2022. godinu u sljedećim zanimanjima:

1. EKONOMSKI TEHNIČAR, ukupno 10 polaznika

2. UGOSTITELJSKI TEHNIČAR, ukupno 10 polaznika

3. ŠUMARSKI TEHNIČAR, ukupno 10 polaznika

----- za točku 1. i 2. upis se vrši u prvi, drugi, treći i četvrti razred

----- za točku 3. upis se vrši u prvi, drugi i treći razred

----- pravo upisa imaju osobe starije od 15 godina sa završenom osmogodišnjom (devetogodišnjom) školom

----- polaznici koji imaju završenu neku od srednjih škola mogu upisati prekvalifikaciju

UPIS TRAJE od 4. do 18. listopada 2021. godine.

UZ PRIJAVU KANDIDAT TREBA DOSTAVITI:

1. Svjedodžbu ili ovjerenu kopiju o završenoj osnovnoj školi ili Svjedodžbu ili ovjerenu kopiju o završenoj srednjoj školi 

2. Rodni list

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA REGULIRANI SU PRAVILNIKOM O STJECANJU I RASPODJELI VLASTITIH PRIHODA U SREDNJOJ ŠKOLI „KUPRES“.

PRIJAVE NA NATJEČAJ DONIJETI OSOBNO U TAJNIŠTVO ŠKOLE.

ZA PODROBNIJE INFORMACIJE OBRATITI SE NA TELEFON 034 274-100 ili 034 274-745.Ravnateljica:

Biljana Dumančić, prof.


obrazovanje_odraslih_faust_vranc.jpg


 

Slika bannera nedostaje