Srednja Škola Kupres: NATJEČAJ Za upis učenika u I. razred školske 2024./2025. godine

13.06.24 11:37

Vijesti

Podijeli

Srednja škola "Kupres" raspisuje natječaj za upis učenika u I. razred u školskoj 2024./2025.

Prijave za upis u srednje škole primaju se elektroničkim putem na web adresi upisi.sum.ba

Na dan upisa učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu s originalnim svjedodžbama o završenom VIII. i IX. razredu.


Natječaj se raspisuje za sljedeća zanimanja:

- opća gimnazija 1 odjel 14 učenika

- ekonomist (financije i računovodstvo)/šumarski tehničar (IV. stupanj) 1 odjel 14 učenika

- instalater grijanja i klimatizacije (III. stupanj) 1 odjel 14 učenika

Rokovi za ljetni upis učenika su:

1. PRVI UPISNI KRUG:

- Prijava za upis učenika traje od utorka 25. lipnja 2024. godine završava sa petkom 28. lipnja 2024. godine. Školski koordinatori u osnovnim školama dostupni su učenicima od 9:00 do 13:00 sati za vrijeme trajanja upisa.

- Objava rezultat bit će dostupna najkasnije u utorak 2. srpnja 2024.g. u 11:00 sati.

- Prigovor, krajnji rok za dostavljanje prigovora je 5. srpanj 2024. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji srednje škole koju želi upisati.

- Razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinator škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost podnošenja prigovora).

- Odluka upisne komisije škole u prigovoru je konačna.

- Upis učenika je u utorak 9. srpnja 2024. godine od 8:00 – 13:00 sati.


2. DRUGI UPISNI KRUG:

- Prijava za upis učenika je četvrtak 18. srpnja 2024. godine. Školski koordinatori na dan prijave za upis dostupni su učenicima od 9:00 – 13:00 sati.

- Objava rezultata bit će dostupna najkasnije do ponedjeljka 22. srpnja 2024.godine u 12:00 sati.

- Prigovor, krajnji rok za dostavljanje prigovora je 25. srpanj 2024. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji škole.

- Razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinator škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost podnošenja prigovora).

- Odluka upisne komisije škole u prigovoru je konačna.

- Upis učenika u ponedjeljak 29. srpnja 2024. godine od 8:00 – 12:00 sati.


3. JESENSKI UPISNI ROK:


- Objava (na oglasnoj ploči škole kao i sustavu aplikacije) nepopunjenih upisnih mjesta (prema vrsti programa) i rokova za upis najkasnije do 9. kolovoza 2024. god

- Prijava za upis učenika je u ponedjeljak 19. kolovoza 2024. godine od 8:00 – 12:00 sati

- Objava ljestvice poretka (u sustavu aplikacije, kao i na oglasnoj ploči škole) bit će dostupna najkasnije u srijeda 21. kolovoza 2024.g. do 12:00 sati.

- Prigovor, krajnji rok za dostavljanje prigovora je 26. kolovoz 2024. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji škole.

- Razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinator škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost podnošenja prigovora).

- Odluka upisne komisije škole u prigovoru je konačna.

- Upis učenika u petak 30. kolovoza 2024. godine od 8:00 – 12:00 sati.


IV.

Izbor kandidata za upis obavlja se u skladu sa Odlukom Ministarstva, a na temelju uspjeha u prethodnom školovanju te njihovih sklonosti i sposobnosti, ovisno o vrsti srednje škole i programa obrazovanja u koji se želi upisati.


V.

(1) Izbor učenika za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole, te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa elektroničkim putem.

(2) Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:

- Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole

- Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII. i IX. razredu osnovne škole

(3) Najveći mogući broj bodova za gimnazije, tehničke i srodne četverogodišnje škole je 60 (odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz pet relevantnih predmeta u VIII. i IX. razredu, a najmanje 24 boda (svih 12 ocjena dovoljan)

(4) Najveći mogući broj bodova u trogodišnjim programima je 50 (odličan uspjeh i ocjena odličan iz četiri relevantna predmeta u VIII. i IX. razredu), a najmanje 20 bodova (svih 10 ocjena dovoljan)

(5) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima učenik s boljim uspjehom iz jednog ili dva najvažnija predmeta za odgovarajuću vrstu škole, odnosno programa

(6) Za daljnju diferencijaciju učenika, škola može izraditi opći uspjeh u VIII. i IX. razredu u decimalama, a zatim vrednovati i uspjeh VII. razreda osnovne škole.
VI.

(1) Dodatno bodovanje odnosi se na bodove koje donosi natjecanje.

(2) Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na federalnom natjecanju iz nastavnih predmeta koji se boduju prilikom upisa u odgovarajuću vrstu škole ili nastavnih programa/smjera ostvaruje:

- 3 boda ako je osvojio prvo mjesto

- 2 boda ako je osvojio drugo mjesto

- 1 bod ako je osvojio treće mjesto

(3) Pod dokazima za postignute rezultate smatrat će se potvrde, zahvalnice, certifikati ili druga dokumentacija s federalnog natjecanja koja je verificirana od strane koordinatora osnovne škole uz prethodnu suglasnost ravnatelja osnovne škole na temelju evidencije o sudjelovanju učenika Škole na federalnom natjecanju.

(4) Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se svaki razred posebno.


VII.

Učenici s teškoćama i većim teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na izravan upis u prvi razred

odnosno srednjoškolski program sukladno njegovom mogućnosti, dok temelj za uključivanje čini procjena Prvostupanjskog stručnog povjerenstva (prema važećem rješenju).


VIII.

Elementi za izbor učenika su:

Opća gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

Ekonomski tehničar (financije i računovodstvo): hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

Šumarski tehničar: hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija i biologija

Instalater grijanja i klimatizacije: hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

Navedeni predmeti se boduju pri izboru učenika, a podvučeni predmeti su presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodovaSve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na telefon 034 274 100.Kompletan dokument pogledajte ovdje:


natječaj_u_I_razred_2024_2025a.doc

20201103_095415_1_.jpg


 

Slika bannera nedostaje