Svjetski je dan slobode medija

 

Priopćenje Društva hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana slobode medija

Pomaknimo granice pozitivnih vrijednosti za dobro cjelokupne zajednice i društva u BiH

Profesionalni novinari, medijske kuće, sveučilišna zajednica i studenti novinarstva, odnosa s javnošću i drugih komunikacijskih područja svojim djelovanjem promiču temeljna ljudska, a ustavom i međunarodnim pravom zajamčena prava javnosti da bude obaviještena o događanjima u društvu, putem nepristranih, provjerenih i uravnoteženih medijskih objava čime i u stvarnosti osiguravaju pravo svake osobe na slobodu izražavanja, stoga s ponosom slavimo i današnji Svjetski dan slobode medija.

Vodeći brigu o medijskim obvezama zaštite demokratskih vrijednosti, prenošenja društvenoga nasljeđa, kao i ulozi novinara u poticanju pozitivnih društvenih promjena ističemo da ćemo u skladu s ciljevima prihvaćenima na Skupštini DHN-a u BiH ustrajavati na profesionalnoj interesnoj neovisnosti, poštivanju novinarske etike i slobode izražavanja, ali i zahtijevati institucionalnu brigu o materijalnoj i socijalnoj sigurnost i zaštiti svih novinara u Bosni i Hercegovini što uključuje i unapređenje uvjeta za zapošljavanje, rad i cjeloživotno obrazovanje kao i širenje prava u svezi zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Nažalost, česte prijetnje novinarima profesionalcima, napadi iz mržnje, različite vrste pritisaka, govor mržnje, neriješen status novinara, nedovoljna zakonska zaštita... ali i materijalna nesigurnost ograničavaju mogućnosti njihova slobodna rada i narušavaju temeljne postulate medijskoga djelovanja. Uvjereni da razvoj medijske infrastrukture nosi priliku afirmacije medijskoga pluralizma poticat ćemo suradnju s domaćim i međunarodnim novinarskim udrugama i akademskom zajednicom predlažući različite oblike cjeloživotnog novinarskog usavršavanja, a uz to i inzistirati na uvođenju zakonskih okvira, na odgovarajućim razinama, kojim bi se između ostaloga odredili standardi novinarske profesije i uvjeti za obavljanje uredničkih poslova čime bi se istovremeno osiguralo pravo javnosti na informiranje i odgovornost medijskih nakladnika i djelatnika za objavljene informacije. Svim novinarima i novinskim djelatnicima želimo da na Svjetski dan medija i u svom daljnjem radu uspiju pomaknuti granice pozitivnih vrijednosti i učine korake za dobro cjelokupne zajednice i društva u BiH.

Društvo hrvatskih novinara u BiH

svsjetski_dan_medija.jpg

 

Slika bannera nedostaje