Uređuje se izvor Ublić na planini Tušnica

 

25.06.19 12:14 Vijesti

U svibnju ove godine potpisan je ugovor o korištenju namjenskih sredstava između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.Kupres.

Predmet ugovora je sufinanciranje projekata iz oblasti zaštite voda, prikupljanja, odvođenja i tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda, a koji su u skladu s Planovima upravljanja vodnim područjima Save i Jadranskog mora, te izgradnje komunalne infrastrukture zaštićenih područja i zaštite izvorišta.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres apliciralo je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša projektom „Revitalizacija izvora Ublić“. Za navedeni projekt odobrena su sredstva iz Fonda u iznosu od 39.000,00 KM. Aplikant osigurava vlastito učešće u iznosu od 50 % od vrijednosti prijavljenog projekta.

Cilj projekta je revitalizirano prirodno izvorište pitke vode Ublić, koji se nalazi na planini Tušnici, te omogućen lakši pristup izvoru uređenjem puta i izgradnjom pješačke staze koji vode prema njemu. Očekivani rezultati i efekti ovog projekta su:

- zaustavljena daljnja devastacija izvora, smanjeno gubljenje izvorišne vode, odnosno, zaustavljeno smanjivanje kapaciteta izvora i na taj način osiguran doprinos dovoljnoj količini pitke vode za opskrbu lokalnog stanovništva, planinara i rekreativaca na području Tušnice

- uređenjem lokve kod izvora omogućen bolji pristup vodi životinjama tog područja

- omogućen bolji pristup vodi u slučaju potrebe gašenja šumskih požara

- poboljšana kvalite taturističke ponude u općini Livno.

Korisnici koji će biti obuhvaćeni ovim projektom su: Šumarija Livno, stanovnici okolnih sela, Turistička zajednica grada Livna, planinari, izletnici, ljubitelji prirode, rekreativci, skupljači ljekobilja te lokalna zajednica.

Sredinom lipnja 2019. godine, počeli su radovi rekonstrukcije pristupnog puta koji vodi do izvora Ublić.

Navode iz ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.Kupres.

ublić.jpg

 

Slika bannera nedostaje