Zahvala djelatnika i spisak donatora za Dom zdravlja Kupres

 

Ime Iznos Valuta u Eurima Transakcija Ukupno

VINKO RAŠTEGORAC 1.000,00 AUD 600,00 € Banka 13.865,40 €

BOŠKO MIHALJEVIĆ-BEM 1.000,00 EUR 1.000,00 € Banka

BORO HRNJKAŠ-PLEMIĆ 1.000,00 EUR 1.000,00 € Banka

BRANKO ZRNO (ZIRIH) 300,00 EUR 300,00 € Banka

IVICA SMOLJO (KAŠTEL) 100,00 EUR 100,00 € Banka

VLADIMIR SMOLJO 200,00 EUR 200,00 € Banka

ŠICO BAU MINHEN 1.000,00 EUR 1.000,00 € Banka

ZORAN TOVILO 200,00 EUR 200,00 € Banka

HELENA ŽULJ ZAGREB 100,00 EUR 100,00 € Banka

JOZO TOVILO 500,00 EUR 500,00 € Banka

MIJO TOVILO 200,00 EUR 200,00 € Banka

ALOIS MIHALJEVIĆ 20,00 EUR 20,00 € PayPal

ANA MIŠURA 50,00 EUR 50,00 € PayPal

MATE REBRINA 100,00 KM 51,00 € Banka

fra ANTE LEDIĆ 100,00 KM 51,00 € Banka

SLAVEN ROZIĆ 20,00 KM 10,20 € Banka

AUTO SERVIS VILA 200,00 KM 102,00 € Banka

PAVO PRSKALO 100,00 KM 51,00 € Banka

ELEKTROPRIJENOS 151,38 KM 77,20 € Banka

IVO ĆURKOVIĆ 100,00 KM 51,00 € Banka

IVICA RAVANČIĆ 50,00 KM 25,50 € Banka

DRVOPROMET ŠUJICA 1.000,00 KM 510,00 € Banka

TOMISLAV PATRUN 200,00 KM 102,00 € Banka

LJERKA MALEŠ 50,00 KM 25,50 € Banka

BC „ĆURKOVIĆ“ 1.000,00 KM gorivo 510,00 €

„DOLOMIT“ 1.000,00 KM gorivo 510,00 €

ILIJA MIHALJEVIĆ (ILKAN) 100,00 KM 51,00 € Banka

ZORAN BAGARIĆ 100,00 KM 51,00 € Banka

ČLANOVI LOVAČKOG DRUŠTVA TETRIJEB 9.000,00 KM PRIJENOSNI DEFIBRILATOR 4.590,00 €

NAVIJAČI IZ RIJEKE (RH) 700,00 KM ULTRAVIOLETNA LAMPA 357,00 €

dr MARKO ČIČAK-KNIN 200,00 EUR 200,00 € Banka

STIPE SVALINA-BRDOVEC ZAGREB 250,00 EUR 250,00 € Banka

JOSIP IVIĆ-CRIKVENICA 1.000,00 USD 920,00 € Banka

ALOIS MIHALJEVIĆ 100,00 EUR 100,00 € PayPal
Donacije_2_.xlsx


APEL ZA POMOĆ DOMU ZDRAVLJA KUPRES

Obraćamo se svima u ovom trenutku koji nam mogu pomoći povodom

teške situacije sa pojavom korona virusa.

Ovim putom Vas obavještavamo i tražimo da nam sukladno vašim

mogućnostima pomognete:

Naše su potrebe sljedeće:

-lijekovi

-gorivo

-zaštitne maske FFP2, FFP3

-kirurške maske

-kaljače

-bez kontaktni toplomjer

-inhalatori

-sredstva za dezinfekciju i sanitarno održavanje

-puls oksimetar

-pokretni defibrilator

Donacije u novčanim sredstvima mogu se uplatiti na sljedeće račune:

Dom zdravlja Kupres

Račun broj:1549995000101539 ISP bank

Za uplate u konvertibilnim markama

Račun broj:

BA393060203790751327

SWIFT: HAABBA 22

Adiko bank

Devizni račun

Ravnatelj:

Ivica Čičak
dom_zdravlja_kupres.jpg

 

Slika bannera nedostaje