28. listopada 2020. godine 27. sjednica OV Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-99/20

Kupres ; 21.10.2020. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 27. (dvadesetsedmu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 28. listopad (srijeda) sa početkom u 15.00 sati u sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa26. sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o privremenom financiranju Općine Kupres

3. a) Rješenje o razrješenju člana Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

b) Rješenje o izboru člana Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

6. Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom – općinskom vlasništvu

7. Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana općine Kupres lokalitet, -Gornje Otoke ( prostor Hotela jezero) , Eko Farma „Gredine“, Prostor općine Solarne elektrane

8. Prijedlog izmjene Prostornog plana općine Kupres lokalitet –Grguljača

9. Prijedlog izmjene i dopune Regulacionog plana „Kupres“

10. Prijedlog izmjene i dopune Regulacionog plana „Čajuša 1“

11. Tekuća pitanja

Napomena: Obavezno pridržavanje svih epidemiološki mjera (nošenje maski).

Predsjednik Općinskog vijeća

__________________________

Tale Ugarak


 

Slika bannera nedostaje