Anketa o radnoj snazi i privatnim i poslovnim putovanjima u BiH 2019.

 

Obavještavamo žitelje općine Kupres da će se u periodu od 25. ožujka do 21. travnja ove godine sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriju naše općine provesti Anketa o radnoj snazi privatnim poslovnim putovanjima u BiH.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Temeljni cilj Ankete je prikupljanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama žitelja i procjena ukupne radne snage u zemlji, kao i podaci o privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva.

Koristimo ovu priliku da vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.


Anketa o radnoj snazi (ARS-2019) i privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPPradna_snaga.jpg

 

Slika bannera nedostaje