Čestitka ministra Galića za početak školske 2016./2017. godine

 

05.09.16 07:15 Obavijesti

 

Pred nama je još jedna nova školska godina i njen uspješan početak i tijek ţelim učenicima, roditeljima i djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Na osobit način, u ime Ministarstvaznanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske ţupanije i osobno, iskazujem toplu dobrodošlicu prvašićima u osnovnim školama Hercegbosanske ţupanije kao i djeci koja prvi put ulaze u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Prvi su koraci iznimno vaţni, stoga samo hrabro u nove izazove s prijateljima iz školskih klupa i učiteljicama i učiteljima koji će vama prvašićima biti oslonac i primjer. Izazov srednjoškolskog obrazovanja očekuje i učenike prvih razreda srednjih škola, ne zaboravite, samo rad, predanost i uloţeno vrijeme će se isplatiti kroz postignute rezultate i znanje. Ţelja za znanjem je početak mudrosti, a znanje će uvijek biti jedini legitiman autoritet. Za osobit doprinos obrazovanju naše djece i mladih zasluţni su djelatnici u obrazovanju koji strpljivo, kreativno i odgovorno ţive svoj poziv, kreiraju svijet odgoja i obrazovanja, te zasluţuju uvaţavanje i ugled društva. Roditelji i staratelji, vaša uloga u ţivotima vaše i naše djece je nezamjenjiva. Pruţajući im ljubav i potporu, ustrajavajte takoĎer i na promoviranju uvaţavanja meĎu djecom i različitosti meĎu njima, učite svoju djecu koliko je vaţno pomoći drugom, biti odgovoran, dosljedan. Kada roditelj svojim primjerom pokazuje poštovanje prema osoblju škola i školskom sustavu, dijete će to sasvim sigurno slijediti. Škole svoja vrata otvaraju učenicima 5. rujna 2016. prvim školskim zvonom. Početkom nastavne godine oţivjet će naselja i prometnice. Vozače molim za najveći oprez, savjesnom voţnjom čuvate ţivote. Ministarstvo kontinuirano radi na povećanju kvalitete nastavnog procesa, usavršavanju osoblja i poboljšanju uvjeta rada. Činit ćemo to i dalje, pruţati potporu i uz pomoć prosvjetnih djelatnika usavršavati odgojno obrazovni sustav, čineći ga takvim da odgovara vremenu u kojem ţivimo, obrazujući sposobne i sretne generacije. Zajedničkim radom svaki je zadatak moguć. skola_slika_vesela.jpgskola_slika_vesela.jpg

 

Slika bannera nedostaje