CGS Livno - Javni poziv za nabavku školske opreme za osnovnu i srednju školu u Glamoču

 

26.06.15 17:52 Obavijesti

        Centar za građansku suradnju Livno

za potrebe projekta „Unaprjeđenje kvalitetanastave u dvije škole u Glamoču“ koji financira USAID,objavljuje:

 

 

OTVORENI JAVNI POZIV

za nabavku školskog materijala i opreme za osnovnu i srednju školu u Glamoču

 

PREDMET

 

Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanjeponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku školskog materijala, učila i opreme za osnovnu i srednju školu u Glamoču.    

 

PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanje na javnom pozivu imaju svapravna lica iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom.

 

SPECIFIKACIJA

 

Navedeni školski materijal, učila i oprema moraju zadovoljitisve standarde kvalitete propisane za obrazovne ustanove. Ukoliko ponuđači mogu ponuditi više vrsta materijala i opreme, za svaku vrstu trebaju uraditi odvojenu ponudu.  Ponuđači svoje ponude trebajudostaviti pojedinačno za:

 

I Osnovnaškola Glamoč

 

 

Materijal/oprema

 kom

 cijena

 ukupno

1.       

2 kompleta geometrijskog pribora

2

 

 

2.       

1 komplet geometrijskih tijela

1

 

 

3.       

3 lopte za košarku

3

 

 

4.       

3 lopte za nogomet

3

 

 

5.       

3 lopte za odbojku

3

 

 

6.       

3 lopte za rukomet

3

 

 

7.       

Mreže za rukometne golove - par

2

 

 

8.       

Košarkaške mrežice - par

2

 

 

9.       

2 CD playera

2

 

 

10.   

Digitalni fotoaparat

1

 

 

11.   

5 računara

5

 

 

12.   

laptop

1

 

 

13.   

Jedan media player

1

 

 

14.   

Bicikl

1

 

 

15.   

Plinski plamenik za kemijske pokuse

1

 

 

16.   

Kopirni aparat

1

 

 

17.   

Grafoskop

1

 

 

 

IISrednja škola „Tin Ujević“ Glamoč

 

 

Slika bannera nedostaje

 

KABINET KEMIJE

kom

cijena

ukupno

1

Hofmanov aparat

1

 

 

2

Kippov aparat

1

 

 

3

PH- metar

1

 

 

4

Kalorimetar

1

 

 

5

Elektronska analitička vaga

1

 

 

6

Eksikator

1

 

 

7

Viskozimetar

1

 

 

8

Aerometar

1

 

 

9