Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Kupres

 

17.12.14 13:03 Obavijesti

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

 

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 16.  (šesnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 22. prosinca  (ponedjeljak)  sa početkom u  10 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

 

 Dnevni red

 
1.      Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća
2.      Informacija o rješavanju statusa braniteljske populacije
3.      Izvješće o radu nadležnih općinskih inspekcija
a)        Izvješće građevinsko –komunalnog inspektora Općine Kupres za period od 01.01.2014. godine – 30.09.2014. godine
b)     Izvješće o radu Tržišno –ugostiteljsko- prometnog inspektora od 01.01.2014. godine - 30.09.2014. godine
c)       Izvješće o radu Inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.01.2014. godine - 30.09.2014. godine
4.      Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za period siječanj 2015.- prosinac 2015. godine
5.      Prijedlog izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu (Rebalans proračuna)
6.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu
7.      Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Kupres za razdoblje 01.01. – 31.03.2015 godine
8.      Nacrt Proračuna Općine Kupres za 2015. godinu
9.      Nacrt Odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu
10.    Nacrt Odluke o grobljima
11.    Odluka o preuzimanju obveza iz plana upravljanja za serijsku međudržavnu nominaciju nekropola sa stećcima
12.    Tekuća pitanja
13.    Aktualni sat                                                                                                             

 

                                                                                                              Predsjednik OV

Mlađen Pavlica

 

Slika bannera nedostaje