Dnevni red 55. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

 

30.11.16 08:15 Politika


U srijedu, 30. studenoga 2016. godine u 9 sati održat će se 55. sjednica Vlade Hercegbosanske
županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:


1. Prihvaćanje Zapisnika s 54. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2017.
godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijskog zavoda za
upošljavanje za 2017. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje
Hercegbosanske županije za razdoblje 2017. – 2019. godina;
5. Razmatranje Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za Zdravstveno osiguranje za 2016.
godinu;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade članovima Povjerenstva za tehnički
prijem radova izvedenih na projektu izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica
Lipa – Blidinje;
7. Razmatranje Mišljenja na prednacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana,
duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
8. Razmatranje izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do
30. rujna 2016. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu podmirivanja
troškova reprezentacije (održavanje seminara u organizaciji Direkcije za europske integracije
Bosne i Hercegovine);
10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju financijskih sredstava
broj: 01-02-344-1/16 od 27. listopada 2016. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu pomoći
Crvenom križu Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ivici Staniću, u
svrhu jednokratne financijske pomoći za nadoknadu štete nastale na poljoprivrednom
zemljištu, uslijed poplave;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Goranu Maksiću;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava „potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom
Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Domu zdravlja
Drvar;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova Policijskog odbora;
17. Razmatranje Informacije u svezi s upitnikom Europske komisije;
18. Razmatranje Informacije o radu/stanju u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno;
19. Razmatranje Informacije o Gospodarskom društvu Agraria d.o.o. Glamač;
20. Razmatranje Informacije o uključenosti Livanjskog polja u UNEP/GEF projekt za
zaštićena područja (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva);
21. Tekuća pitanja.

 

Slika bannera nedostaje