JKP Kupres - Obavijest

 

Mole se korisnici naših usluga da kontejnere na zelenom otoku u ulici Don Dominika Stojanovića, koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada, ne koriste kao kontejnere za odlaganje miješanog komunalnog otpada i da isti ne bacaju oko kontejnera. Ulažemo maksimalne napore da održavamo grad čistim i urednim i zato nam je važna pomoć i suradnja naših korisnika.


Hvala na razumijevanju.

Javno komunalno poduzeće Kupres d.o.o.


otpad_1.jpgotpad_2.jpgotpad_3.jpgotpad_4.jpg

 

Slika bannera nedostaje