Kupres FOTO: Održava se 9. međunarodna konferencija o šumarstvu "Modernizacija šumarstva u BiH"

21.03.24 12:50

Vijesti

Podijeli

U organizaciji ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres i Hrvatskog drvnog klastera u Kupresu se održava dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom "KUPRES - Modernizacija šumarstva u BIH" s podrškom Drvnog klastera Hercegovina, Gospodarske/ Privredne komore FBiH, kao i od domaćina Općine Kupres. Glavni pokrovitelj skupa je Hercegbosanska županija.


Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i objektivno i ažurno informiranje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti financiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova EU, kao i usklađivanje politika EU-a i BiH u području šumarstva, te primjena novih tehnologija (AI), odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumarstvo-prerada drva.


Ovo je već deveta konferencija ovoga tipa koja se kao i prethodne već tradicionalno održava u kompleksu hotela Adria ski. Izložbu Samostalnih sindikata šumarstva i sektorsku Konferenciju koja je od velikog značaja ne samo za područje Hercegbosanske županije i BiH nego i za područje cijele Jugoistočne Europe svečano su, u ime domaćina otvorili predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije Jozo Ćosić i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin.


Na početku Konferencije nazočnima su se obratili: U ime pokrovitelja (ŠGD Hercegbosanske šume) generalni direktor g. Nikola Perković, ispred domaćina Općine Kupres – Zdravko Mioč, načelnik, ispred suorganizatora – UŠIT-a Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH,Sarajevo – Vahidin Lušija, predsjednik te gosti; Grupacija šumarstva i drvne industrije pri P/GK FBIH, Sarajevo – Vildan Hajić, predsjednik, Crobiom, Hrvatska udruga za biomasu, Zagreb – Jozo Jović, predsjednik, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – prof.dr.sc. Ahmet Lojo, dekan, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb – Mario Stilinović, upravitelj UPŠ Gospić, EUSTAFOR – Europska udruga državnih šuma, Bruxelles Piotr Borkowski, izvršni direktor.

Ovaj događaj već se etablirao kao najvažniji skup u Bosni i Hercegovini u sektoru šumarstva i prerade drveta, a Kupres postaje središnje mjesto svih relevantnih sudionika, što redovito potvrđuje respektabilan broj, predavača, panelista iz raznih sfera; akademska zajednica, strukovna udruženja, šumarska poduzeća, poduzeća iz drvno prerađivačkog sektora, visoki funkcioneri iz BiH, Jugoistočne Europe i Europske unije kojih je svake godine sve više.

S obzirom na vrlo intenzivne promjene koje se događaju na svjetskom tržištu glavna tema ovogodišnjeg skupa je „Globalni utjecaj na cijene i tržište“. Približavanje BiH Europskoj uniji za mnoge gospodarske subjekte, posebice za one u javnom vlasništvu, otvara nove mogućnosti pokretanja razvojnih projekata, osobito ako ti poslovni subjekti već posjeduju kadrovski, razvojni i inovacijski karakter, kao što je to slučaj s većinom poslovnih subjekata u BiH šumarstvu. S druge strane, drvoprerađivačke tvrtke su glavni kupci šumarstva i one već tradicionalno imaju naglašenu tendenciju ozbiljnog komercijalnog prisustva na europskom, odnosno globalnom tržištu, kamo i plasiraju svoje drvne proizvode, uz stalnu potrebu za ažurnim informacijama.

Dinamične promjene u općoj geostrategiji i svjetskoj politici, aktualni ratovi i političke krize nameću i brojne nove teme, a politika EU-a favorizira šumarstvo kao glavni ponor ugljika u Europi. CO2 kvote kao i primjena umjetne inteligencije nesumnjivo spadaju u kategoriju glavnih sektorskih prioriteta narednog desetljeća, stoga će biti odgovarajuće zastupljene i u programu konferencije, kao i teme sve većeg utjecaja klimatskih promjena i primjena Zelenog plana EU-a.

Što su sve na ovu temu rekli organizatori i gosti poslušajte ispod:


Generalni direktor ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres:Nikola_Perković.mp3

Predsjednik Vlade HBŽ dr.sc. Ivan Vukadin: Ivan_Vukadin.mp3


Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu g. Ahmet Lojo: dekan_Šumarskof_faulteta_Sarajev.mp3


Predsjednik UŠIT-a g. Vahidin Lušija: Ušit.mp3

Govor predsjednika Skupštine HBŽ g. Joze Ćosića s otvorenja izložbe: Jozo_Ćosić.mp3

Pozdravni govor Načelnika Općine g. Zdravka Mioča: Zdravko_Mioč.mp3
 

Slika bannera nedostaje