Nastavak 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Kupres, 9.travnja u 9:00 sati

 

opcina_kupres_zgrada.jpgBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-26/19

Kupres ; 2.4.2019. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004) i zaključka Općinskog vijeća broj : 01/2 -14-2-17/ 19, od 28.3.2019. godine sazivam nastavak 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Kupres za dan 9. travnja (utorak) sa početkom u 9.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za nastavak sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog Proračuna općine Kupres za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Kupres za 2019. godinu

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


 

Slika bannera nedostaje