Nastavak 21. sjednice Općinskog vijeća - 5. prosinca (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01/2-109/19

Kupres ; 4.12.2019. godine

Na temelju članka 64. i 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik Općine Kupres « broj 10/2004), sazivam za dan 5. prosinca (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska 2.:

nastavak 21. sjednice Općinskog vijeća :

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Kupres

i Izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća:

Dnevni red

1. Ostavka Općinskog načelnika

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica


opcina_kupres_zgrada.jpg


 

Slika bannera nedostaje