O.Š. Fra Miroslava Džaje - Obavijest o poništenju točke 3. Natječaja za izbor učitelja zemljopisa

 

04.03.15 09:43 Obavijesti

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo Osnovne škole
fra Miroslava Džaje Kupres

Broj: 04-34-40/15
Kupres, 03. 03. 2015. godine

Na temelju članka 85. i čl. 79. Zakona o osnovnom Školstvu (“Narodne Novine HBŽ,12/04 i 12/08 te članka 49. točka 9. Statuta Škole, Povjerenstvo Osnovne škole fra Miroslava Džaje na sjednici održanoj 03. 03. 2015. godine, d o n o s i

O D L U K U

Poništava se dio Natječaja Povjerenstva Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres Broj:04-34-31/15 od 25. 02. 2015. godine koji se odnosi na točku 3. Natječaja za izbor učitelja zemljopisa 16 sati tjedno, do povratka djelatnika s bolovanja, a najduže do kraja nastavne godine 2014/15.

Spomenuta točka poništava se iz razloga izmijenjenih okolnosti vezanih za povratak djelatnika s bolovanja.

Ova odluka objavit će se na isti način kao i Natječaj tj. bit će objavljena na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ružica Pašalić, prof.

 

 

Slika bannera nedostaje