Obavijest Federalnog zavoda za statistiku o provođenju projekta

 

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 17.09.2019. godine, u trajanju 22 dana, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br.63/03 i 9/09) na teritoriji Vaše općine provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditirani anketari koje angažira istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe službenih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju punu povjerljivost podataka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za punu suradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte: Federalni zavod za statistiku, tel: 033 407-019, fax: 033 226-151, email: fedstat@fzs.ba.https://opcinakupres.ba/attachments/article/551/Obavijest%20Federalni%20zavod%20za%20statistiku.pdf

 

Slika bannera nedostaje